Utrymningslås

Sverige har antagit två EU-standarder som styr utformning och funktion hos utrymningsbeslag:

- SS-EN 179 som avser nödutrymningsbeslag
- SS-EN 1125 som avser panikutrymningsbeslag.

Vi har monterat drygt 300 st. nödutrymningslås 179 samt motorlås EL 854/855 med nödutrymningsfunktion på utrymningsdörrar på den största objekten i Sverige – Globen City. 
     

Assa 179- Nödutrymningslås
(SS/EN 179)

Nödutrymningsbeslag 179/S3 för smalprofildörrar

Abloy Motorlås EL854/855 med nödutrymningsfunktion enligt SS/EN 179


Övriga öppningsbeslag som ej motsvarar kraven i SS-EN 179 och som borde bytas till godkända utrymningsbeslag 179:

Erbjudande:

Installation av Dorma Intello motorlås på utrymningsdörrar

 

Pris – från 11.950:- + moms inklusive material och installation..