Norra Stationen Lås & Larm 

   
   
Startsida
Erbjudande
Låsservice
Inbrottslarm
Dörrautomatik
Utrymningslås
Passagesystem
Kontakt
DÖRRAUTOMATIK
 

Automatiska dörröppnare och dörrstängare är ofta nödvändiga komponenter för att säkerhetslösningar ska fungera och bekväm passage och öppning/stängning ska kunna ske tillförlitligt.

Serviceavtal

Inget säkerhetssystem är bättre än den svagaste länken. Om en dörr inte stänger eller öppnar när den ska så spelar det mindre roll hur bra de övriga komponenterna i säkerhetssystemet fungerar. De kräver därför regelbundet underhåll för att fungera.
Serviceintervall och servicens omfattning kan variera kraftigt i förhållande till användningsfrekvens och belastning. Med belastning avses både typen användning i form av mekanisk belastning och miljöpåverkan med temperaturvariationer, vind fuktighet och salt samt "klor". Periodisk underhåll utförs av kvalificerat företag oftast 1 till 2 gånger per år.

Nyhet:

Vi har nyligen tecknat serviceavtal med BRF Gruvan på Södermalm.

 
 

 

Dörrautomatik - Slagdörrar

Dorma ED 100/250

 

 

 

     
  Skjutdörrar

Nytt: Vi har installerat en Dorma CS80 Magneo dörrautomatik för Lövdalens Bygg på Ladugårdsgrinden.

     
  Karuselldörrar

Då det ställs höga krav på genomflöde och energieffektivisering.

 

 
 
 
   
   

E-post: abatronic@swipnet.se I samarbete med Nea Internet